THÔNG TIN NỔI BẬT
Thông tin chung

Thông báo về địa chỉ trang web mới của khoa (11-05-2017)

CÔNG TY THACO TRƯỜNG HÀI TUYỂN DỤNG (09-05-2017)

Hội thảo chuyên đề"Nói tiếng Anh như người bản ngữ bằng phim và âm nhạc" (24-03-2017)

Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 1, 6 và 8 năm 2016 (11-10-2016)

Lịch ôn thi tốt nghiệp tháng 5 năm 2016 (13-05-2016)

 Lịch ôn thi tốt nghiệp tháng 5 năm 2016 cho Hệ Trung Cấp và Cao Đẳng Nghề.

Danh sách các lớp học lại Cao Đẳng Nghề và Trung cấp (23-04-2016)

Thông báo về việc bảo vệ đề cương DHOT8 (09-03-2016)

Lịch ôn thi tốt nghiệp cho hệ nghề năm 2015 (15-12-2015)

Sinh viên đăng kí đề tài năm 2015 (20-11-2015)

Sinh viên DHOT8, CDOT15 và các sinh viên học lại đăng ký đề tài cho môn học Đồ an tốt nghiệp hoặc môn học Đồ án chuyên nghành.

LỊCH HỌC DHOT11, NCOT9 (31-08-2015)

Thời khoa biểu cho sinh viên mới nhập học hệ Đại học chính quy và hệ Cao đẳng nghề

HOẠT ĐỘNGPHIẾU THĂM DÒ
Bạn đã tốt nghiệp tại khoa CN Động Lực. Hiện tại bạn đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Làm việc chưa đúng chuyên ngành
 Đang tìm việc
 Chờ học tiếp
  
TIỆN ÍCH WEBSITE
GIẢNG VIÊN
THÔNG KÊ


 Trực tuyến
 Tất cả 947,040