THÔNG TIN NỔI BẬT
Đội ngũ giảng viên

Danh sách giảng viên Khoa CN ĐỘNG LỰC

STT HỌ VÀ TÊN ĐIỆN THOẠI MAIL HỌC VỊ CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thanh  Cầm 0985848990 nguyenthanhcam@hui.edu.vn Đại học  
2 Nguyễn Minh  Đăng 0976408632 nguyenminhdang2512@gmail.com Thạc sĩ   
3 Lê Minh  Đảo 0986642628 islandhui09@yahoo.com Thạc sĩ   
4 Hồ Trọng Du 0906473341 hotrongdu_m@yahoo.com Thạc sĩ   
5 Phạm Quang  0902351788   Cao học  
6 Hoàng Ngọc Dương 0989104420 hoangngocduong@hui.edu.vn Cao học Trưởng xưởng
7 Nguyễn Doãn  Dương 0983254347 duongnguen.auto@gmail.com Cao học  
8 Đặng Hữu  Hạnh 0903888953   Đại học  
9 Nguyễn Chí Hùng 0903995166 nguyenchihung@hui.edu.vn Thạc sĩ  Trưởng khoa
10 Hà Thanh  Liêm 0908722833 hathanhliem@hui.edu.vn Cao học  
11 Lê Quang  Liêm 0903937003   Đại học  
12 Nguyễn Bảo  Lộc 0988432455   Cao học  
13 Phạm Văn  Mạnh 01678358887   Thạc sĩ   
14 Nguyễn Xuân  Ngọc 0908408664 nguyenxuanngoc@hui.edu.vn Thạc sĩ   
15 Trần Văn  Nguyện 0919247266 ainguyen_pwm@yahoo.com Thạc sĩ   
16 Phan Minh Nhựt 01699909704 dr.vannhut@yahoo.com.vn Cao học  
17 Đặng Tiến  Phúc 0905297192 dangdangtien@yahoo.com Nghiên cứu sinh  
18 Nguyễn Văn  Phụng 01232768446 nguyenvanphung39@yahoo.com PGS. Tiến sĩ  
19 Trần Thị Kim  Phượng 0909390949 tranthikimphuong@hui.edu.vn Trung cấp  
20 Trần Anh  Sơn 0986675855 anhson191083@yahoo.com Thạc sĩ   
21 Nguyễn Hồng  Sơn 0903322659 sonoto96@yahoo.com.vn Thạc sĩ  Trưởng bộ môn
22 Nguyễn Văn  Sỹ     Tiến sĩ  
23 Nguyễn Quốc  Sỹ 0989990837 sydongluc@gmail.com Thạc sĩ  Trưởng bộ môn
24 Nguyễn Thành  Tâm 0909301810 thanhtam1501@yahoo.com Tiến sĩ Phó khoa
25 Hoàng Ngọc Tân 0933836900   Thạc sĩ   
26 Võ Lâm Kim  Thanh 0989599624 thanhgambe@yahoo.com Cao học  
27 Bùi Chí  Thành 0909660490 buitymap@yahoo.com Cao học  
28 Hồ Thanh  Thơ 0908108849 hothanhtho@gmail.com Thạc sĩ   
29 Trần Minh  Tiến 0987375486   Thạc sĩ   
30 Nguyễn Ngọc Huyền  Trang 0984179366 sygu2007@yahoo.com Thạc sĩ   
31 Lý Văn  Trung 0985018603 lytrungtri@yahoo.com Thạc sĩ   
32 Đàm Quốc  Tuấn 01663478520 damquoctuan@hui.edu.vn Trung cấp  

HOẠT ĐỘNGPHIẾU THĂM DÒ
Bạn đã tốt nghiệp tại khoa CN Động Lực. Hiện tại bạn đang:
 Làm việc đúng chuyên ngành
 Làm việc chưa đúng chuyên ngành
 Đang tìm việc
 Chờ học tiếp
  
TIỆN ÍCH WEBSITE
GIẢNG VIÊN
THÔNG KÊ


 Trực tuyến
 Tất cả 947,064